marzec18

Mieszkanie dla młodych

dodano: 18 marca 2014 przez ekonomistka


 

Dla kogo dom z programu rządowego ,,Mieszkanie dla Młodych”?

Nadszedł czas aby w końcu zacząć żyć na swoim! Lata lecą dzieci rosną trzeba pomyśleć o własnym mieszkaniu. No tak, wszystko fajnie, tylko skąd wziąć na to fundusze?

            Śledzimy co nowego w internecie, może jakiś kredyt lub dotacja?

Propozycji jest tysiące, każda zdaje się być lepsza od innej. Wszystkie są na swój sposób atrakcyjne.

Co wybrać żeby nie żałować i aby mieszkać na swoim?

W zalewie ofert pojawia się rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest? Jak się za to zabrać? Czy w ogóle zawracać sobie tym głowę?

Pytania mnożą się z godziny na godzinę. No tak, z samych pytań mieszkania nie będziemy mieli,  należy więc poszukać odpowiedzi.

Wraz z nowym rokiem ruszył program rządowy ,,Mieszkanie dla Młodych”. Ma on pomóc młodym ludziom w zakupie własnego mieszkania. Jest co prawda krytykowany, ponieważ nie spełnia wielu oczekiwań – ale lepszy taki, niż żaden.

Program polega na tym, że młodzi ludzie kupujący nowe mieszkanie, mogą dostać dopłatę od państwa.

Pytanie kto może z tego programu skorzystać?

Program „Mieszkanie dla Młodych” został zaplanowany na lata 2014 – 2018. Jednak nie każdy będzie mógł skorzystać ze wsparcia.

Pomoc mogą otrzymać  rodziny lub osoby samotne w wieku do 35 lat. W przypadku małżonków ubiegających się o dofinansowanie, pod uwagę brany jest wiek osoby młodszej. Beneficjentem finansowego wsparcia może być także osoba niepozostająca w związku małżeńskim. W takiej sytuacji o kredyt składany wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, może wystąpić tylko jedna osoba. Dodatkowo:

- ubiegający się o wsparcie nie mogli do tej pory mieć własnego mieszkania,

- kupowane mieszkanie musi zaspokajać ich własne potrzeby mieszkaniowe,

- zakup mieszkania odbędzie się z udziałem środków kredytu zaciągniętego na ten cel, przy czym   kredyt musi być zaciągnięty na okres minimum 15 lat,

- kwota kredytu musi stanowić przynajmniej połowę ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.

Ważne jest to, że uzyskanie wsparcia nie jest uzależnione od wysokości zarobków.

Ciekawe jakie mieszkanie można kupić z dofinansowaniem ?

W przypadku lokalu mieszkalnego, który może otrzymać dofinansowanie przewidziano warunki co do metrażu, jak i co do wartości mieszkania, które musi ono spełniać.

Wartość  mieszkania wyznacza limit ceny za 1m2 powierzchni użytkowej. Informacje o limitach są aktualizowane co kwartał i publikowane na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać 75 m2, natomiast domu jednorodzinnego – 100m2. Limity te są wyższe w przypadku rodzin/osób wychowujących przynajmniej troje dzieci. Jest to wówczas powierzchnia 85 m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu jednorodzinnego.

Warunkiem  otrzymania wsparcia jest kupno nowego mieszkania lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego od dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej.

No i tu ważne jest pytanie, czy możliwe jest dofinansowanie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym?

Niestety, nie ma takiej możliwości, gdyż  dofinansowany przez państwo może być tylko zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym.

Czy możliwe jest otrzymanie wsparcia w przypadku posiadania własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub działki budowlanej?

Osoby korzystające z programu  nie mogą mieć, ani obecnie, ani w przeszłości własnego mieszkania. Chodzi o wsparcie osób, które faktycznie potrzebują pomocy finansowej przy nabyciu swojego pierwszego lokum.

Wsparcie może tu również posiadać osoba samotna, która posiada pół mieszkania. W tym przypadku współwłasność lokalu mieszkalnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie. Dotyczy to zarówno współwłasności mieszkania, jak i domu jednorodzinnego.

W przypadku działki budowlanej  wsparcie jest także  możliwe. W ustawie wymienione są rodzaje własności wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego, są to:

- posiadanie na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

- posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Gdzie można zaciągnąć kredyt?

Kredyty takie będą udzielane przez konkretne banki, które będą miały podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Listę banków współpracujących w programie ,,Mieszkanie dla Młodych” można znaleźć na stronie: http://www.mieszkaniedm.pl/banki.html

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?

Kiedy już wybierzemy bank, należy złożyć wniosek o kredyt oraz wniosek o dofinansowanie wkładu własnego. Do wniosku dołącza się także dodatkowe absurdalne dokumenty – oświadczenia  nie związane ze standardową procedurą kredytową.

Oczywiście sam bank, w procesie badania zdolności kredytowej oraz oceny spełnienia warunków programu, może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Czy dofinansowanie będzie traktowane przez bank jako wkład własny czy trzeba dysponować jeszcze dodatkowymi środkami z tego tytułu?

Środki otrzymywane z budżetu państwa mają zastępować lub uzupełniać wkład własny kredytobiorcy. Jest to podyktowane rekomendacją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z nią, przy ubieganiu się o kredyt na zakup nieruchomości mieszkalnej, konieczne jest posiadanie wkładu własnego w wysokości minimum 5% jej wartości, przy czym wysokość tego wkładu będzie z roku na rok wzrastać, aż do poziomu  20% w 2017 roku. Dodatkowo z punktu widzenia ustawy wprowadzającej program MdM, finansowe wsparcie powinno być traktowane przez banki jako wkład własny i nie ma żadnych przeszkód, aby dofinansowanie w całości pełniło funkcję wkładu własnego kredytobiorcy, co także znajduje potwierdzenie w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie z czerwca 2013 r. Zgodnie z tą rekomendacją bank może dopuścić wniesienie wkładu własnego, zarówno w całości, jak i w części, w drodze realizacji programów wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego wynikających z przepisów prawa. Ostateczną decyzję podejmuje jednak bank kredytujący, który w tym zakresie kieruje się również własną polityką kredytową.

A co jeśli chcemy budować dom systemem gospodarczym?

No i tu się okazuje że osoby, które budują dom jednorodzinny na cele mieszkaniowe systemem gospodarczym nie mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego przy zaciąganym na ten cel kredycie bankowym. Program przewidział dla nich jednak inną formę wsparcia, a mianowicie tzw.  zwrot części podatku VAT na zakupy materiałów budowlanych

            Propozycje zawarte w programie ,,Mieszkanie dla Młodych” pomogą w zakupie pierwszego lokum osobom do 35 roku życia. Program korzystny jest także z punktu widzenia deweloperów, którym zapewni popyt na budowane mieszkania.  Na pomoc w zakupie mieszkania złożą się wszyscy Polacy. Mieszkanie dla Młodych przysługuje tylko tym, których stać na kredyt mieszkaniowy. Nie jest to program dla najbiedniejszych, ponieważ ci nie mają zdolności kredytowej.  z dopłat trudno będzie skorzystać mieszkańcom małych miejscowości, w których nie ma budownictwa deweloperskiego. Limity cen powodują natomiast, że w wielu miastach oferta dostępnych mieszkań w ramach programu będzie mała.

 Dopłaty mają przysługiwać tylko w przypadku zakupu na rynku pierwotnym pierwszego mieszkania, o powierzchni do 75 metrów kwadratowych lub domu - bądź budowę domu jednorodzinnego  o powierzchni maksymalnej 100 metrów.

Beneficjenci otrzymają jednorazową dopłatę do kredytu  w wysokości 10 procent - liczoną według wartości odtworzeniowej metra kwadratowego. Zostanie nią objęte 50 metrów kwadratowych nieruchomości. Jeśli w ciągu 5 lat w zakupionym mieszkaniu urodzi się trzecie dziecko, rodzina ta otrzyma dodatkowe 5 procent dopłaty.

To będą mieszkania dla zamożnych. Z pomysłu są bardzo zadowolone banki a jeszcze bardziej deweloperzy, bo w tym systemie będzie można kupić tylko nowe lokale. Ceny na rynku pierwotnym pójdą w górę, nieruchomości dotąd niesprzedane znajdą nabywców, a część zysku przechwycą banki. Pozostanie efekt psychologiczny, że "kupiłem coś taniej". Tylko niewielu zauważy, że ceny wzrosły o 8 do 10 proc. Wydaje mi się że,  w rzeczywistości chodzi o projekt wizerunkowy rządu, który ,,troszczy się o młodych". Tymczasem młodzi chętnie kupiliby mieszkanie ale tańsze, na rynku wtórnym. Poza tym jest problem umów śmieciowych. Jak więc uzyskać kredyt, a jeśli nawet by był, to jak go w tych warunkach spłacić ? To jest pomysł dla zamożnych ze stałymi, solidnymi dochodami, którzy i tak by kupili mieszkanie,.

            Moim zdaniem, projekt rządu w sposób skandaliczny traktuje ludzi, których absolutnie nie stać na kupno nieruchomości u dewelopera i którzy zaczęli budowę w systemie gospodarczym. Jednym zdaniem mieszkamy dalej z rodzicami i zbieramy pieniążki na dom. Może kiedyś się uzbiera?!

                                                                                                            J. Nowak

 
Dodaj do:


Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Wasze komentarze

zgłoś
jakubb 14 kwietnia 2014 jakubb napisał:

Bardzo dobry artykuł. Oczywiście limity cenowe za metr kwadratowy zmieniają się co kwartał, ostatnio np. w Warszawie zwiększono limit o ok. 500 zł. Niemniej jednak w artykule trafnie sytuacja została zdiagnozowana. Program, który wspiera deweloperów i banki.